Abborren hotad av klimatförändringen!

I artikeln “Mörten mästrar i mörkret – Abborren i knipa” i Fiskeritidskrift för Finland (4/2011) skriver Satu Estlander att vår nationalfisk abborren, som finns i alla vatten är hotad. Detta beror på klimatförändringen att det regnat mer de senaste årtiondena. Regnet drar med sig en massa näringsämnen och organogent material i våra vatten. Att vi dikat ut och avverkar bidrar också till att regnvattnet drar med sig mer skit i vattnet.

Satu berättar att när abborren är liten så slåss den med mörten om födan plankton. En abborre äter så mycket plankton som möjligt för att växa sig stor fort. Då övergår abborren till att äta fisk istället. Abborren är en fisk som jagar med hjälp av synen och är mycket aggressivare en än mört och är på så sätt mycket effektivare än en mört. Men i grumliga vatten då abborren inte ser så bra så utgår mörten som vinnare. Men i klara vatten då abborren kunde använda sin syn vann den stort. Testet visade att abborrar i mörka vatten växer långsammare än i klara vatten.

Artikelförfattaren säger även att honabborrarna drabbas mer av mörkare vatten än hanarna. Detta beror på att honorna äter mer för att växa sig stora fortare. Storleken på honan är nämligen viktig när dom ska reproducera sig. Stora honors rom innehåller mer reservnäring för ynglen och därför blir överlevnadsprocenten betydligt mycket högre. Men i mörka vatten så åt inte honorna lika mycket och växte sig därför inte lika stora och reproduktionen blev mycket sämre. Hanarna var däremot inte alls lika känsliga. Detta berodde på att de inte behöver äta lika mycket för det är inte lika viktigt för dem att växa sig stora fort.

Artikelförfattaren är lite orolig över abborrens framtid, eftersom att växthuseffekten gör att vattnet blir varmare. Detta kommer att gynna många arter. Tester visar att varmare vatten håller mer fisk men mindre fisk. Honorna visar tendens att vara känsligare för varmare vatten. Det tillsammans med att honorna växer sig störst oroar Satu. När sporfiskarna fiskar är de ute efter de största exemplaren, alltså honorna, och det tillsammans med att det blir varmare tror Satu kan bli problem för bestånden. Om abborren anpassar sig till att vara liten för att klara sig bäst kan det komma att avspegla sig i arvsmassan. Alltså att abborren blir mindre till växten för att klara sig. Satu tycker också att när man gör regleringar för fisket så ska man tänka på miljöförändringarna för att man ska kunna fiska hållbart. Att det blir mörkare och varmare betyder inte att alla fiskar försvinner, men att det kan bli andra arter som börjar dominera i en sjö. Mörten kommer i alla fall klara sig bra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>