Guden som förändrat människors liv

I antikens Grekland fanns gudar som fortfarande märks i samhället idag. Guden Dionysos har kommit att bli en av dem vars leverne inte skiljer sig särskilt från sättet som en del människor faktiskt lever nuförtiden. Vi har honom att både tacka för mycket, men han skapade också vissa dumma vanor hos en del personer.

Dionysos kantharos BM B589

BY: Psiax [Public domain], via Wikimedia Commons

Guden Dionysos

Dionysos är enligt grekisk mytologi en Läs mer