Vattenkraft – ett hot mot livet under ytan

Lasele

Vattenkraftverken är idag en av Sveriges största energikällor. Vi har idag runt 1800 vattenkraftverk i Sverige enligt ett Frågor & Svar-forum från “Vattenfall”. Vattenkraften är förnyelsebar och har mycket liten påverkan i sig på klimatet, men den har av våra energikällor störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Jag tycker inte att man kan kalla ett så pass farligt sätt att få fram energi för miljövänligt. Jag tycker inte heller att man ska fortsätta satsa på den och faktiskt bygga fler kraftverk som det faktiskt görs. Speciellt inte de små (så kallade minikraftverk). Det är bara runt 100 av de 1800 som är stora nog att vara en betydelsefull energikälla. Jag tycker att man ska ersätta de mindre effektiva kraftverken med alternativa, förnyelsebara energikällor. Läs mer