Är det rätt eller fel att man snart ska kunna ”bygga´´ sina egna barn?

Vetenskapen är på god väg att kunna ”bygga´´ individer, det vill säga att man plockar dom bästa generna från de 2 parterna och kan därmed bestämma hur deras barn ska se ut.

Jag tycker att det kan ha ett visst nyttigt användningsområde så att man kan till exempel ta bort dom mest negativa generna så som hjärt- och kärlsjukdomar, och ta bort dom cancerartade gener som är ärftliga.

Men samtidigt Läs mer

KUB-TEST är fel!

KUB-test kollar man efter om fostret har en kromosomvvikelse.

och då tar man ett blodprov och ultraljud. KUB är en förkortning för kombinerat ultraljud och biokemiskt prov.Testet visar fall fostret har någon kromosomavvikelse. Man tar blodet från vecka 9 och ultraljudet kan man inte ta förens vecka 11. Ultraljudsundersökningen kallar man för NUPP. Läs mer

KUB-test

KUB-test kollar man efter om fostret har en eventuell  kromosomvvikelse och då tar man ett blodprov och ultraljud. KUB är en förkortning för kombinerat  ultraljud och biokemiskt prov. Testet visar fall fostret har någon kromosomavvikelse. Man tar blodet från vecka 9 och ultraljudet kan man inte ta förens vecka 11. Läs mer

Varför odlar vi lax ?

Vi odlar lax för att kunna bavara den genitiska mångfalden av den vilda laxen. All vild lax släpps tillbaka för att bavara den genetiska mångfalden. Det finns några lax odlingar där dom missar att klippa fett fenan på laxen och om en sportfiskaren får den laxen så släpper han tillbaka den för han tror den är vild och då blir den en rubbning i den genitiska mångfalden. Vi odlar lax för att stärka beståndet av vår vilda lax.

 

KUB-Test

Fakta: KUB-test är när man gör ett fosterdiagnostik test. Ett blodprov och ultraljud. Det gör man för att kolla om det är något fel på fostrets kromosomparsfördelning. KUB står för kombinerat ultraljud och biokemisk prov. Blodprovet kan tas ifrån vecka 9 och ultraljudet ifrån vecka 11. NUPP-testet är ett test då man kollar fostrets nackgrop om det finns någon vätska, men på många foster med downs syndrom är ofta vätskespalten bredare. Läs mer

Varför odlar vi lax och planterar ut i sjöar?

Vi måste odla fram lax för att stärka upp det vilda biståndet av lax i sjöar. Fettfenan på en odlad lax är bortklippt för att skilja på dom odlade och dom vilda laxarna som har fettfena. En odlad lax har inte samma instinkter från början som en vildlax därför att den levt i fångeskap tills den cirka 10-20 cm. En odladlax klarar sig sämre mot rovdjur än en vildlax för en vildlax lär sig att undvika predatorer redan som smolt.