Anne Frank

Jag tyckte att teatern var bra för att den var lärorik samtidigt som den var underhållande. Det var inte den bästa teater jag har sett och jag skulle nog inte ha sett den på min egen fritid men den var absolut sevärd. Men det är som sagt inget jag skulle betala för själv. Jag undrar vad som hände med han som arbetade på fabriken som misstänkte att dörren var bakom bokhyllan. Jag tycker att det var lite konstigt att de tog upp honom men sen fick man inte veta vad som hände med honom. Det är ju folk som flyr undan krig och död idag också. Så det kan man ju koppla till. Folk har ju flytt och gömt sig i alla tider. Om jag skulle vara inlåst i två år skulle jag mest av allt sakna spinnfiske.

 

Grunda havsvikar – skyddade och varma

I artikeln “Grunda havsvikar – skyddade och varma” (havsutsikt, 3/2011) berättar Joakim Hansen om Östersjöns grunda vikar och deras växt- och djurliv. Han skriver att, de vågskyddade, ofta grunda vikarna, belägna i Östersjön, har fått mer uppmärksamhet efter EU:s Natura 2000 områden för skydd av värdefull natur. Han skriver dessutom att den tidigare, ganska sparsamma forskningen om denna kustmiljö, ökat på senare tid.Artikelförfattaren skriver även att Läs mer