Sevärd föreställning om Anne Frank

Jag gillade hela teatern men framförallt hur skickliga skådespelarna var.

Det var inget speciellt jag ogillade med teatern allt var ganska solklart. Det var en väldigt tydlig föreställning. Jag vet inga kopplingar mellan Anne Franks dagbok och någon annan berättelse.

Set jag skulle sakna mest om jag inte fick gå utanför dörren på två år hade varit att fiska och umgås med mina kompisar.

 

För fet för att vandra?

Jag har läst artikeln ”För fet för att vandra?”  av Stefan Larsson i Fiskeritidskrift för Finland 3/2010. Stefan Larsson berättar att öringen föds i sötvatten och lever där en tid och sedan går den ut i havet för att växa sig stor. Den stationära öringen stannar i sötvattnet för att den har hittat mycket föda där den lever, havsöringen vandrar för att den riskerar svält i sötvattnet. Öringen som lever i havet har större hot än vad den stationära öringen har. Det största hotet i havet är Läs mer