Vattenkraft – ett hot mot livet under ytan

Lasele

Vattenkraftverken är idag en av Sveriges största energikällor. Vi har idag runt 1800 vattenkraftverk i Sverige enligt ett Frågor & Svar-forum från “Vattenfall”. Vattenkraften är förnyelsebar och har mycket liten påverkan i sig på klimatet, men den har av våra energikällor störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Jag tycker inte att man kan kalla ett så pass farligt sätt att få fram energi för miljövänligt. Jag tycker inte heller att man ska fortsätta satsa på den och faktiskt bygga fler kraftverk som det faktiskt görs. Speciellt inte de små (så kallade minikraftverk). Det är bara runt 100 av de 1800 som är stora nog att vara en betydelsefull energikälla. Jag tycker att man ska ersätta de mindre effektiva kraftverken med alternativa, förnyelsebara energikällor. Läs mer

Förorening och fördämning av vattendrag utav människan är något som måste få ett slut

Varje år vandrar miljontals laxar upp i älvar runt om i världen för att leka. Detta är i nästan alla älvar omöjligt på grund av vattenkraftverk och andra dammar som hindrar laxen från att stiga upp i älvarna. Många av dom blir antingen kvar innan första vattenkraftverket eller krossade när de försöker komma förbi turbinerna.

Inte heller är vattenkraftbolagen Läs mer

Öringen dör ut!

Öringen har nästan försvunnit för att vi människor transporterar virke, detta pågår inte fortfarande men skadan är skedd och det vill jag ändra på.

Många av de bäckar och åar som finns i Sverige har använts för flottning, då har stenarna tagits bort för att skapa fria vägar för stockarna. Detta förstörde öringens miljö väldigt mycket, då den Läs mer

Vattenkraft förstör för djurriket!

Vattenkraft är ett växande problem för fisken och djuren i Sverige, det är ett problem som vi måste ta tag i. Vattenkraft bolagen verkar bara strunta i det problemet och kasta det åt sidan medans det är ett stort problem för sportfiskare och djurriket.

Läs mer

Bygg fler vandringsvägar för fisken

Jag anser att man borde ha en alternativ vandringsväg för fisken vid varje vattenkraftverk. Du tänker säkert att jag inte är frisk och att det aldrig kommer funka och bolagen kommer gå miste om flera miljoner. Ja, det kommer de att göra. Men man kan samtidigt tänka tvärtom och tänka hur många miljarder de tjänar på att förstöra våra vatten.

Arter hotas
Men tycker inte du att det är tragiskt att Läs mer