KUB-TEST är fel!

KUB-test kollar man efter om fostret har en kromosomvvikelse.

och då tar man ett blodprov och ultraljud. KUB är en förkortning för kombinerat ultraljud och biokemiskt prov.Testet visar fall fostret har någon kromosomavvikelse. Man tar blodet från vecka 9 och ultraljudet kan man inte ta förens vecka 11. Ultraljudsundersökningen kallar man för NUPP. Läs mer

Komiska färgförändringar på fiskar

Artikeln “Gula tånglakar och orange abborrar” av Malin Lönnroth i Fiskeritidskrift för Finland (4/2008) handlar om färger på fiskar.

Lönnrot berättar att en person såg en helgul tånglake under ett dyk i Ålands skärgård. Även andra har fångat gula tånglakar i de här trakterna. Det har också rapporterats om orange abborrar i Lojo sjö. Läs mer

Rött regn

Boken heter rött regn och författaren heter Dennis Lehane. Boken gavs ut 2001. Genren är en kriminalare.

Boken utspelar sig i en fattig statsdel. Flats heter stället. Boken utspelar sig i nutid och dåtid i början av boken. Huvudpersonerna är Dave Boyle, Jimmy Marcus och Sean Devine. Som pojke så handlar Dave i en incident när han blir tvingad att hoppa in i en bil med två män. Läs mer

Förbjud nätfiske!

 

I debatten om nätfiske hör man ofta om att yrkesfiskare fiskar med nät efter utrotnings hotade fisk arter!. Jag tycker att nätfiske är riktigt oetiskt och borde förbjudas.

Biologiska mångfalden hotas
För det första igenom  nätfiske så  kan man slå ut vissa fiskarter som inte har
så stort bestånd i många sjöar och hav. Dessutom kan den naturliga balansen i sjöar och hav kan rubbas helt om en fiskart försvinner.

Fisken skadas
För det andra Läs mer