Instruktion för hur man riggar och använder en spöparavan

Instruktion för hur du använder och riggar en spöparavan


En paravan är ett hjälpmedel som används vid trolling för att få ut dragen  på sidorna. Därmed kunna köra med flera spön samtidigt och söka av ett större område.

1

På bilden ovan ser du en vanlig paravan, denna ska du ha på höger sida av båten


Till att börja med väljer du ett lämpligt drag att använda, efter att du gjort detta Läs mer