Förbjud nätfiske!

 

I debatten om nätfiske hör man ofta om att yrkesfiskare fiskar med nät efter utrotnings hotade fisk arter!. Jag tycker att nätfiske är riktigt oetiskt och borde förbjudas.

Biologiska mångfalden hotas
För det första igenom  nätfiske så  kan man slå ut vissa fiskarter som inte har
så stort bestånd i många sjöar och hav. Dessutom kan den naturliga balansen i sjöar och hav kan rubbas helt om en fiskart försvinner.

Fisken skadas
För det andra Läs mer

Trålning borde förbjudas

Här är mina huvudargument för att trålningen borde förbjudas:

1. Den förstör rev med många arter som då i sin tur blir hotade.

2. Det ger stora bifångster som då i sin tur dumpas tillbaka döda.

3. Det är miljöovänligt för all bensin/diesel som går åt att dra ett tungt trålnät.

T.ex. så håller torsken på att utrotas i Kattegat mellans i Öresund så ökar torsken för man har förbjudit trålning där. Och det här fisket håller inte i längden. Vid bottentrålning så blir botten Läs mer