Catch and release på gädda

C&R går ut på att man ska släppa tillbaka de stora exemplaren av i detta fall gädda för att få en stadig stam av de större individerna, skriver Teemu Koski i artikeln “Behandla gäddan rätt vid C&R” i Fiskeritidskrift för Finland (2/2011).

Med detta menas att om man skulle slå ihjäl stora individer så skulle Läs mer

Catch and release skadar inte gäddan

I artikeln “Effekterna av catch and release undersöks” i Fiskeritidskrift för Finland (2008:1) berättar Malin Lönnroth att fisken inte skadas fysiskt av catch and release. Författaren menar att till metodens negativa sidor så räknas ökad stress för fiskarna samt vissa fysiska skador.

Artikelförfattaren skriver att catch-and-releasefisket har väckt en del debatt. Debatten handlar om Läs mer

Beståndet berörs men dör inte ut

Vi tävlingspimplare som är med i Sportfiskarna har en viktig regel när vi är ute på tävling. Det är att vi  så fort vi fått upp fisken bryta nacken av den så den slipper lida. Detta gäller inte alla arter utan endast de arter som räknas på tävlingen, oftast är det endast abborren. Fisk som inte räknas släpps omedelbart tillbaka. Följer man inte dessa enkla regler är det omedelbar diskvalificering som gäller.

Vi får ofta frågan varför vi dödar i princip all fisk vi får upp trots att vi är medlemmar i Sportfiskarna. En motfråga är då, har de som ifrågasätter läst igenom sportfiskarnas etiska regler? Läs mer

Mer Catch and Release

Många tycker det är djurplågeri att sportfiska upp fiskar och sedan släppa tillbaka dem i vattnet. Jag anser dock att inte fisken blir skadad om man hanterar den på rätt sätt. Fler fiskare borde bedriva Catch and Release.

Bättre gener
För det första blir bättre gener i fiskarna om man sparar de större gamla gäddorna. Jag menar då att den stora gäddan som har växt sig stor har då bra gener efter som överlevt den tiden den har varit i vattnet. För det andra så är det ett sätt att hålla efter med småfisken och smågäddor.

Det blir mer fisk i sjön.
Den stora gäddhonan Läs mer

Catch & release – Släpp tillbaka fisken!

Där jag kommer ifrån så är det väldigt mycket “Svensson” fiskare, alltså människor som inte är så inte insatta och tar upp allt dom får på vilket jag ser som fel. Sen den fisk som tas upp så är det ungefär 50% som tas vara på resten slängs och så vidare. Min åsikt på catch & release är att det är bra med C&R.

Med catch & release blir Läs mer

Sportfiskare har tappat fattningen!

Sportfiskare har börjat att dyrka en ideologi som bygger på att sätta tillbaks fisk man har fångat för att fiskstammen ska behålla sin naturliga styrka i ekosystemet.  Det är inget fel på att sätta tillbaks fisk som man inte ska använda till någonting, men många har nu gått så långt att de ser ner på  folk som dödar fiskar! Fiske handlar om att kunna utnyttja naturens överskott. 

Att fiska för att få mat till tallriken är Läs mer

Döda dom som dödar!

Döda dom som dödar!
Det är fortfarande alldeles för mycket fisk som fortfarande dör i onödan. Kunskapen om hur fisken överlever har ökat väldigt mycket och det börjar spridas ut i landet. Men det finns fortfarande alldeles för många tröga personer som inte tar detta till sig!

Rubbar ekosystemet
Fiskbetsåndet i Sverige är på nedgång. Och fisketrycket av duktiga sportfiskare ökar. Vi kommer på fler och bättre metoder för att fånga fler och större fiskar. Men ändå Läs mer

Rätt eller fel att sätta tillbaka krokad fisk?

I vissa P&T sjöar så får man inte sätta tillbaka krokad fisk. C&R är oftast bra men inte vid alla tillfällen. Min åsikt är att det inte alltid är rätt att sätta tillbaka krokade fiskar.

Är fisken krokad på ett sådant vis att den skadas, t.ex. i ögat eller i gälarna, eller inte kan röra sig så skall fisken tas upp för att inte fisken ska lida. Det ska alltid vara så för att Läs mer