Catch and release på gädda

C&R går ut på att man ska släppa tillbaka de stora exemplaren av i detta fall gädda för att få en stadig stam av de större individerna, skriver Teemu Koski i artikeln “Behandla gäddan rätt vid C&R” i Fiskeritidskrift för Finland (2/2011).

Med detta menas att om man skulle slå ihjäl stora individer så skulle Läs mer

Catch and release skadar inte gäddan

I artikeln “Effekterna av catch and release undersöks” i Fiskeritidskrift för Finland (2008:1) berättar Malin Lönnroth att fisken inte skadas fysiskt av catch and release. Författaren menar att till metodens negativa sidor så räknas ökad stress för fiskarna samt vissa fysiska skador.

Artikelförfattaren skriver att catch-and-releasefisket har väckt en del debatt. Debatten handlar om Läs mer