Abborren hotad av klimatförändringen!

I artikeln “Mörten mästrar i mörkret – Abborren i knipa” i Fiskeritidskrift för Finland (4/2011) skriver Satu Estlander att vår nationalfisk abborren, som finns i alla vatten är hotad. Detta beror på klimatförändringen att det regnat mer de senaste årtiondena. Regnet drar med sig en massa näringsämnen och organogent material i våra vatten. Att vi dikat ut och avverkar bidrar också till att regnvattnet drar med sig mer skit i vattnet. Läs mer

Gäddan viktig eller inte?

Artikeln “Gäddan lurar i vassen eller?” I Fiskeritidskrift för Finland (2/2011) av Anders Nilsson handlar om gäddan levnadssätt.

Nilsson skriver att en gädda kan bli över en meter lång och väga över 20kg. Den har en stor mun i relation med sin storlek, så i stort sett kan den äta vad den vill och har stort inflytande på sitt egna ekosystem.

Gäddan är högst upp i sin näringskedja. Artikelförfattaren beskriver Läs mer

I huvudet på en sjöstjärna

I artikeln “Bortglömd mångfald-I huvudet på en sjöstjärna” i havsutsikt (2/2011) av Helena Nilsson Sköld handlar om sjöstjärnans uppbyggnad och hur den lever.

Helena Nilsson Sköld skriver att det är ganska svårt att se på sjöstjärna vad som är fram och bak eftersom de inte har samma symmetri som människor och andra djur. Hon skriver också att de flesta sjöstjärnor har 5 armar men vissa arter kan ha fler, de har även ett öga på varje arm och på den skrövliga ovansidan kan det finnas ljuskänsliga celler. Sjöstjärnan rör sig framåt med hjälp av tubfötter som är som sugproppar. Helena skriver att det unika med sjöstjärnan är att om de tappar en arm så kommer den att växa ut igen och bli som den var förut.
Läs mer

Kan musselodlingar rädda Östersjön?

Artikeln “Kan musselodlingar rena Östersjön?” av Johanna Stadmark och Daniel J. Conley i Havsutsikt (1/2011) handlar om hur man ska kunna reducera övergödningen i Östersjön med hjälp av musselodlingar. För att göra det sätter man upp nät som blåmusslelarverna fäster sig på och sedan börjar växa.

Stadmark och Conley skriver att Läs mer