Rätt eller fel att sätta tillbaka krokad fisk?

I vissa P&T sjöar så får man inte sätta tillbaka krokad fisk. C&R är oftast bra men inte vid alla tillfällen. Min åsikt är att det inte alltid är rätt att sätta tillbaka krokade fiskar.

Är fisken krokad på ett sådant vis att den skadas, t.ex. i ögat eller i gälarna, eller inte kan röra sig så skall fisken tas upp för att inte fisken ska lida. Det ska alltid vara så för att Läs mer