Abborren hotad av klimatförändringen!

I artikeln “Mörten mästrar i mörkret – Abborren i knipa” i Fiskeritidskrift för Finland (4/2011) skriver Satu Estlander att vår nationalfisk abborren, som finns i alla vatten är hotad. Detta beror på klimatförändringen att det regnat mer de senaste årtiondena. Regnet drar med sig en massa näringsämnen och organogent material i våra vatten. Att vi dikat ut och avverkar bidrar också till att regnvattnet drar med sig mer skit i vattnet. Läs mer

Vattenkraft – ett hot mot livet under ytan

Lasele

Vattenkraftverken är idag en av Sveriges största energikällor. Vi har idag runt 1800 vattenkraftverk i Sverige enligt ett Frågor & Svar-forum från “Vattenfall”. Vattenkraften är förnyelsebar och har mycket liten påverkan i sig på klimatet, men den har av våra energikällor störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Jag tycker inte att man kan kalla ett så pass farligt sätt att få fram energi för miljövänligt. Jag tycker inte heller att man ska fortsätta satsa på den och faktiskt bygga fler kraftverk som det faktiskt görs. Speciellt inte de små (så kallade minikraftverk). Det är bara runt 100 av de 1800 som är stora nog att vara en betydelsefull energikälla. Jag tycker att man ska ersätta de mindre effektiva kraftverken med alternativa, förnyelsebara energikällor. Läs mer

Förorening och fördämning av vattendrag utav människan är något som måste få ett slut

Varje år vandrar miljontals laxar upp i älvar runt om i världen för att leka. Detta är i nästan alla älvar omöjligt på grund av vattenkraftverk och andra dammar som hindrar laxen från att stiga upp i älvarna. Många av dom blir antingen kvar innan första vattenkraftverket eller krossade när de försöker komma förbi turbinerna.

Inte heller är vattenkraftbolagen Läs mer

Stoppa fisket efter hotade arter

                                            

Många som fiskar hotade arter

Det är många som fiskar hotade arter som den blåfenade tonfisken, Fast dom vet att den är hotad . Det fångas mer än än 50 000 ton blåfenad tonfisk varje år. Den blåfenade tonfisken är hotad på grund av konsumtionfisket. En tonfisk kan säljas för över 1 miljon dollar på en fiskauktion i Japan. Då blir arten väldigt överfiskad och försvinner helt till slut efter som den är värd mycket pengar. Läs mer

Östersjöns sista laxhopp

Yrkesfisket får ofta höra att de är den stora boven till vildlaxens försvinnande men de som sportfiskar efter vildlaxen tar upp många tusen ton lax varje år. Det förstör inte lika mycket som yrkesfiskandet men det påverkar beståndet i stor utsträckning.

Att vissa sportfiskar efter hotade Läs mer