Beståndet berörs men dör inte ut

Vi tävlingspimplare som är med i Sportfiskarna har en viktig regel när vi är ute på tävling. Det är att vi  så fort vi fått upp fisken bryta nacken av den så den slipper lida. Detta gäller inte alla arter utan endast de arter som räknas på tävlingen, oftast är det endast abborren. Fisk som inte räknas släpps omedelbart tillbaka. Följer man inte dessa enkla regler är det omedelbar diskvalificering som gäller.

Vi får ofta frågan varför vi dödar i princip all fisk vi får upp trots att vi är medlemmar i Sportfiskarna. En motfråga är då, har de som ifrågasätter läst igenom sportfiskarnas etiska regler? Läs mer

Vattenkraft – ett hot mot livet under ytan

Lasele

Vattenkraftverken är idag en av Sveriges största energikällor. Vi har idag runt 1800 vattenkraftverk i Sverige enligt ett Frågor & Svar-forum från “Vattenfall”. Vattenkraften är förnyelsebar och har mycket liten påverkan i sig på klimatet, men den har av våra energikällor störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Jag tycker inte att man kan kalla ett så pass farligt sätt att få fram energi för miljövänligt. Jag tycker inte heller att man ska fortsätta satsa på den och faktiskt bygga fler kraftverk som det faktiskt görs. Speciellt inte de små (så kallade minikraftverk). Det är bara runt 100 av de 1800 som är stora nog att vara en betydelsefull energikälla. Jag tycker att man ska ersätta de mindre effektiva kraftverken med alternativa, förnyelsebara energikällor. Läs mer