Trålning borde förbjudas

Här är mina huvudargument för att trålningen borde förbjudas:

1. Den förstör rev med många arter som då i sin tur blir hotade.

2. Det ger stora bifångster som då i sin tur dumpas tillbaka döda.

3. Det är miljöovänligt för all bensin/diesel som går åt att dra ett tungt trålnät.

T.ex. så håller torsken på att utrotas i Kattegat mellans i Öresund så ökar torsken för man har förbjudit trålning där. Och det här fisket håller inte i längden. Vid bottentrålning så blir botten Läs mer